Van Nghệ Cuối Tuần : Bước Chân Thu- Kim Dung

Văn Nghệ Cuối Tuần 

 

 Bài hát :Bước Chân Thu

Nhạc Kim Dung – Ca sỉ: Nguyễn Tân-Hòa Âm Tương Nhuệ

*** Bước Chân Thu – Mp3
*** Sáng tác : Kim Dung
*** Tiếng hát : Nguyễn Tân
*** Hòa âm : Tương Nhuệ


*** Bước Chân Thu – you tube
*** Sáng tác: Kim Dung
*** Tiếng hát: Hướng Dương
*** Hòa âm Tương Nhuệ

https://www.youtube.com/watch?v=0XGa3Joj2m4