Văn Nghệ Cuối Tuần- Một Thoáng Bâng Khuâng – TG Kim Dung – Ngọc Tuyến hát.

Văn Nghệ Địa Phương

 

Một Thoáng Bâng Khuâng

– Nhạc Kim Dung – Ca sĩ Ngọc Tuyến