Văn Nghệ Cuối Tuần -Môt Thoáng Mây Bay -Kim Dung

Văn NGhệ Cuối Tuần

Nhạc Phẩm Một Thoáng Mây Bay

Nhạc :Kim Dung

– Ca sĩ Nguyễn Quang -Hòa Âm :Đăng Lâm Nguyên