Văn Nghệ Cuối Tuần – Nếu Chỉ Là yêu -Nhạc Kim Dung- Ca sĩ Ngọc Ánh – Hòa Âm Hùynh Dung

Bài hát: Nếu Chỉ Là Yêu -Nhạc Kim Dung- Hòa Âm Hùynh Dung – ca sĩ Ngọc Ánh

Nếu Chỉ là yêu