Văn Nghệ Cuối Tuần- Nếu Cói Thể – Kim Dung sáng tác

Văn Nghệ Cuối Tuần

Nếu Có Thể

Nhạc và trình bày: kim Dung

Hòa Âm: Nguyễn Hào Kiệt