Văn Nghệ Cuối Tuần – Người Yêu Của Lính – Tiếng Hát Ngọc Tuyến

Văn Nghệ Giải Trí Cuối Tuần

Bài Hát : Người Yếu Của Lính

– Nhạc: Trần Thiện Thanh

– Ca sĩ: Ngọc Tuyến

– Hòa Âm: Quốc Toản