Văn nghệ cuối tuần – Nhạc phầm Người Tình Trong Thơ – Nguyễn Thiện Lý

Văn Nghệ Cuối Tuần

Nhạc Phẩm : Người Tình Trong Thơ

Nhạc : Nguyễn Thiện Lý – Thơ : Hoa Văn

Ca Sĩ: Tuyết Mai