Văn Nghệ Cuối Tuần – Nhạc phầm Quên Đi Yêu Đi – Nhạc Kim Dung- Ca sĩ Ngọc Ánh

Bài hát Quên Đi Yêu Đi – Nhạc: Kim Dung – Hòa Âm : Đăng Lâm Nguyên – Ca sĩ Ngọc Ánh

Ca Sĩ Ngọc Ánh
Quên Đi Yêu Đi