Văn Nghệ Cuối Tuần -Nốt Lặng Màu Hồng – NGọc Tuyến

Văn Nghệ Cuối Tuần

 

Nốt Lặng Màu Hồng

Thơ: Nông Quy Quy

Nhạc: Trần Quốc Dũng

Hoà âm: Quốc Toản SD

Tiếng hát: Ngọc Tuyến

 https://youtu.be/o9p6BPKfdtY