Văn Nghệ Cuối Tuần Phương Xa- Bài hát : Cám Ơn Người-Cám Ơn Đời

Văn Nghệ Cuối Tuần

 Bài hát : Cám Ơn Người – Cám Ơn Đời

Nhạc và Lời : Kim Dung

Ca sĩ : Huỳnh Thu

Hòa âm: Hào Kiệt