Văn Nghệ Cuối Tuần – Tiếng hát Ngọc Linh

Văn Nghệ Cuối Tuần-

 

Tiếng hát: Ngọc Linh

1/- Chiều Hành Quân – Nhạc :Lam Phương

Ca sĩ Ngọc Linh

2/-Chuyện Hoa Sim-

Nhạc : Anh Bằng – Thơ: Hữu Loan

Ca sĩ: Ngọc Linh

 

3/-Giọt Buồn Không Tên – Nhạc : Tô Giang

Ca sĩ: Ngọc Linh