Văn Nghệ Cuối Tuần : Tiếng Hát Ngọc Linh- Iowa

Văn Nghệ Phương Xa : Tiếng Hát Ngọc Linh

*Hát cho Kỹ Niệm cho Mình và cho Người.

*Tất cả cho văn nghệ và giải trí.

 

1- Nhớ Người Xưa- Nhac : lê Trần Nguyên -Ca si : Ngọc Linh

 

2- Rừng Chưa Thay Lá-Nhạc: Huỳnh Anh- Ca si: Ngọc Linh