Văn Nghệ Cuối Tuần – Tiếng hát Ngọc Tuyến : -Mưa Hạ và Dù Thế Nào Đi Nửa.

Tiếng hát Ngọc Tuyến – 1/- Mưa Hạ – Nhạc Kim Dung

– Hòa Âm :Ngọc Châu – Ca sĩ : Ngọc Tuyến .

Mưa Hạ

2/- Dù Thế Nào Đi Nửa – Nhạc: Phạm Hồng Ân – Hòa Âm :Ngọc Châu – Ca sĩ : Ngọc Tuyến

Dù Thế Nào Đi Nửa