Văn nghệ Cuối Tuần -Tiếng Hát Ngọc Tuyến- Saigon Đẹp lắm

Bải   Hát SaiGon Đẹp Lắm -Nhạc Y Vân – Tiếng hát Ngọc Tuyến – Hòa âm Trần Việt