Văn Nghệ Cuối Tuần – Tiếng Hát Ngọc Tuyến- Tình Đã Bay Xa và Nắng Cali

Văn Nghệ Cuối Tuần – Tiếng hát Ngọc Tuyến

Ca sĩ Ngọc Tuyến

1/-Tình Đã Bay Xa – Nhạc: Như Ngọc Hoa – Hòa âm: Ngọc Châu – Ca sĩ: Ngọc Tuyến

Tình Đã Bay Xa

2/- Nắng Cali- Thơ Nguyễn Bão Kỳ -Nhạc Ly Hoàng Thao-Hòa Âm Trần Việt-Ca sĩ Ngọc Tuyến

Nắng Cali