Văn Nghệ Đà Lạt Hoàng Hôn 11-8-18

Aug/11/2018 – Mời nghe nhóm DLHH và thân hữu hát tại ĐàLạt Café

Preview YouTube video Nhạc chế (Đàn bà Vc)-Anh Thành

Nhạc chế (Đàn bà Vc)-Anh Thành

Preview YouTube video Chuyện tình Mimosa-Nguyễn Quang/Bích Liễu

Chuyện tình Mimosa-Nguyễn Quang/Bích Liễu

Preview YouTube video Tôi o còn yêu em-Thanh Long

Tôi o còn yêu em-Thanh Long

Preview YouTube video Khúc thụy du-Lê San

Khúc thụy du-Lê San

Preview YouTube video Lối về xóm nhỏ-Lê Thanh

Lối về xóm nhỏ-Lê Thanh

Preview YouTube video Mấy nhịp cầu tre-Kim Loan

Mấy nhịp cầu tre-Kim Loan

Preview YouTube video Bài ca của chúng mình – Nguyễn Trọng

Bài ca của chúng mình – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video Thương về miền trung-Tuyết Muối

Thương về miền trung-Tuyết Muối

Preview YouTube video Cơn mưa phùn-Hoàng Hải

Cơn mưa phùn-Hoàng Hải

Preview YouTube video Sương lạnh chiều đông-Bích Liễu

Sương lạnh chiều đông-Bích Liễu

Preview YouTube video Take me home country road-Nguyễn Quang

Take me home country road-Nguyễn Quang

Preview YouTube video Anh biết em đi chẳng trở về-Lê San

Anh biết em đi chẳng trở về-Lê San

Preview YouTube video Tình đẹp như mơ-Lê Thanh

Tình đẹp như mơ-Lê Thanh

Preview YouTube video Không còn mùa thu-Thanh Long

Không còn mùa thu-Thanh Long

Preview YouTube video Tuổi đá buồn-Nhi Thất

Tuổi đá buồn-Nhi Thất

Preview YouTube video Điên – Nguyễn Trọng

Điên – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video Hoa cài mái tóc-Tuyết Muối

Hoa cài mái tóc-Tuyết Muối

Preview YouTube video Riêng 1 góc trời-Hoàng Hải

Riêng 1 góc trời-Hoàng Hải

Preview YouTube video Kiếp nghèo-Bích Liễu

Kiếp nghèo-Bích Liễu

Preview YouTube video Xin đừng trách anh-Nguyễn Quang

Xin đừng trách anh-Nguyễn Quang

Preview YouTube video Khúc hát ân tình-Lê Thanh

Khúc hát ân tình-Lê Thanh

Preview YouTube video Đánh mất-Vũ Đình

Đánh mất-Vũ Đình

Preview YouTube video Dạ Khúc-Nhi Thất