Văn Nghệ Địa Phương- Cho Nhau Niềm Vui

Văn Nghệ Địa Phương Cuối Tuần

 

( Hình chỉ Minh Hoạ) 

 Bài hát : Cho Nhau Niềm Vui

 Tiếng hát :Ngọc Tuyến

Nhạc :Kim Dung

Hoà Âm : Quốc Toản San Diego