Văn Nghệ Địa Phương Cuối Tuần- Phượng Buồn – Ngọc Tuyến

Văn Nghệ Địa Phương San Diego :

 Phượng Buồn – Nhạc : Lê Kim Khánh – Tuấn Hải – Ca sĩ : Ngọc Tuyến.