Văn Nghệ Địa Phương Cuối Tuần – Tiếng Hát: Ngọc Tuyến

Văn Nghệ Địa Phương

 

 Tiếng Hát Ngọc Tuyến

  Bản Nhạc : Saigon Ơi!

Nhạc : Kim Dung