Văn nghệ Địa Phương- Đà lạt Hoàng Hôn San Diego 28-10-18

Văn nghệ Địa Phương-

Đà lạt Hoàng Hôn San Diego

Ghi chú : Một nhóm anh chị em nghệ sĩ  văn nghệ”Đà Lạt Hoàng Hôn ” đã tự nguyện gây quỷ Ủy Lạo Thương Phế Binh VN trong những tháng vừa qua . Số ngân khoản tự nguyện này  như một món quà Tình Thương, đã gởi về cho LM Dòng Chúa Cứu Thế ở Saigon để Ủy lạo một phần nhỏ , ưu ái  cho các Thương Phế Binh “. Xin mời xem Video .

10/27/2018 – Mời nghe nhóm DLHH và thân hữu hát tại ĐàLạt Café

Hoa trinh nữ – Kim Anh

Preview YouTube video Đắp mộ cuộc tình – Jimmy

xin hãy rời xa – Ngọc Xuân

Preview YouTube video có nhớ đêm nào – Nguyễn Trọng

có nhớ đêm nào – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video Gợi giấc mơ xưa-LêTấnTrạng

Gợi giấc mơ xưa-LêTấnTrạng

Preview YouTube video Chiếc là cuối cùng-Tuyết Nga

Chiếc là cuối cùng-Tuyết Nga

Preview YouTube video Anh về với em-Lê Dung

Anh về với em-Lê Dung

Preview YouTube video Tình yêu trả lại trăng sao-Khánh Mây

Tình yêu trả lại trăng sao-Khánh Mây

Preview YouTube video Mùa thu mây ngàn-Trần Thế

Mùa thu mây ngàn-Trần Thế

Preview YouTube video Đường lên sơn cước-Bích Liễu

Đường lên sơn cước-Bích Liễu

Preview YouTube video Vùng biển trời và màu mắt em-Quang Anh

Vùng biển trời và màu mắt em-Quang Anh

Preview YouTube video Tình chết theo mùa đong – Nguyễn Trọng

Tình chết theo mùa đong – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video 2 phương trời cách biệt-Nhi Thất

2 phương trời cách biệt-Nhi Thất

Preview YouTube video Em là tất cả-John

Em là tất cả-John

Preview YouTube video Tango say-Susan

Tango say-Susan

Preview YouTube video Thủa ban đầu-Tony Thiệu

Thủa ban đầu-Tony Thiệu

Preview YouTube video Ngâm thơ-Trần Duyên

Ngâm thơ-Trần Duyên

Preview YouTube video Thôi thế thì chia tay-Lê tấn Trạng

Preview YouTube video Cho anh xin số nhà-Tony Thiệu

Cho anh xin số nhà-Tony Thiệu

Preview YouTube video Tâm sự đời tôi-KimLoan

Tâm sự đời tôi-KimLoan