Văn Nghệ Địa Phương – Dấu Tình Sầu – Ca sĩ: Ngọc Tuyến

Văn Nghệ Địa Phương

 

Bài hát Dấu Tình Sầu

Nhạc : Ngô thụy Miên

 Ca sĩ: Ngọc Tuyến – Hòa Âm :Quốc Toản