Văn Nghệ Địa Phương – Giải trí Cuối Tuần – Đà Lạt Hoàng Hôn

Giải trí Cuối Tuần – Đà Lạt Hoàng Hôn

 Tại Cà phê Đà Lạt Restaurant  San Diego ngày 1-9-18

Preview YouTube video Hai Vì Sao Lạc-Hoàng Hải

Hai Vì Sao Lạc-Hoàng Hải

Preview YouTube video Xót Xa Tình Đời – Tuyết Muối

Xót Xa Tình Đời – Tuyết Muối

Preview YouTube video Biết Nói Gì Đây – Hoàng Hải

Biết Nói Gì Đây – Hoàng Hải

Preview YouTube video Ai Đi Ngoài Sương Gió-Bích Liểu

Ai Đi Ngoài Sương Gió-Bích Liểu

Preview YouTube video Chờ đông – Bích Liễu

Chờ đông – Bích Liễu

Preview YouTube video Khi đã yêu- Nguyễn Quang

Khi đã yêu- Nguyễn Quang

Preview YouTube video Tội tình – Kim Loan

Tội tình – Kim Loan

Preview YouTube video Tình đã bay cao – Nguyễn Trọng

Tình đã bay cao – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video Em ra đi mùa thu – Quang Anh

Em ra đi mùa thu – Quang Anh

Preview YouTube video Trá lại anh – Nhi Thất

Trá lại anh – Nhi Thất

Preview YouTube video Hai ngã đường tình – anh Tư

Hai ngã đường tình – anh Tư

Preview YouTube video Mơ hoa – Lê San

Mơ hoa – Lê San

Preview YouTube video Tình lỡ trăm năm – Hoảng Hải

Tình lỡ trăm năm – Hoảng Hải

Preview YouTube video Trăng thề – Tuyết Muối

Trăng thề – Tuyết Muối

Preview YouTube video Duyên tình – Nguyễn Quang

Duyên tình – Nguyễn Quang

Preview YouTube video Về đâu mái tóc người thương – Bích Liễu

Về đâu mái tóc người thương – Bích Liễu

Preview YouTube video Cơn mưa trong đời – Nguyễn Trọng

Cơn mưa trong đời – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video Khi ta rời xa nhau – Kim Loan

Khi ta rời xa nhau – Kim Loan

Preview YouTube video Tiếng ca đó về đâu – anh Tư

Tiếng ca đó về đâu – anh Tư

Preview YouTube video Hàng hàng lớp lớp – Lê San

Hàng hàng lớp lớp – Lê San

Preview YouTube video Hoài cảm – Hoàng Hải