Văn Nghệ Địa Phương -Gót Chinh Nhân -Chiến sĩ Vô Danh

Văn Nghệ Địa Phương

-Gót Chinh Nhân và chiến Sĩ Vô danh

Nhạc : Anh Bằng

Ca sĩ : Diệu kim – Khánh Mây – Hoài Hương