Văn nghệ Địa Phương : Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên nhóm ĐàLạt Hoàng Hôn

Văn Nghệ Địa Phương

Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên nhóm ĐàLạt Hoàng Hôn

Ngày 4-8-18

 
Kỷ Niệm Đệ Ngũ Chu Niên nhóm ĐàLạt Hoàng Hôn
Nguyên Quang – Bài Thơ Anh Đào
 
Tuyết Muối – Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương
 
ĐLHH Hợp Ca – Trả Lại Cho Dân
ĐLHH Hợp Ca – Việt Nam, Việt Nam
 
MC TyTy giới thiệu Ban Điều Hành ĐLHH
 
Nhi Thất – Thương Về Miền Đất Lạnh
Hoàng Hải – Thành Phố Buồn
 
Quang Anh – ĐàLạt Tự Tình
Tuyết Muối – Ai Lên Xứ Hoa Đào
Nguyên Huệ – Nhớ Về ĐàLạt
Nguyên Quang – Chuyện Tình Mimosa
 
Bích Liễu – ĐàLạt Hoàng Hôn
 
TyTy – ĐàLạt Trong Niềm Nhớ
Nguyễn Thiệu – Mấy Dặm Sơn Khê
 
Duy Minh – Hoài Thu

Anh Bảo – Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
Nguyễn Trọng – Giã Từ ĐàLạt
 
Lê Dung – ĐàLạt Mộng Mơ
 
Trần Thế – Gợi Giấc Mơ Xưa
Lê Thanh – Tôi Vẫn Mơ Một Ngày Về
Lê San – Saigon Kỷ Niệm
Thanh Tân – Qui Nhơn Đôi Mắt Người Xưa
 
Lê Tấn Trạng – Nỗi Lòng Người Đi
Nguyễn Tâm (Thomas) – Bên Bờ Đại Dương
 
Jeannie Mai – Phiến Đá Sầu
Kim Anh – Đường Xưa Lối Cũ
Hoài Hương – Trăng Tàn Trên Hè Phố
Attachments area

Preview YouTube video Nỗi Lòng – Đăng Gia

Nỗi Lòng – Đăng Gia

Preview YouTube video Thương Về Vùng Hoả Tuyến – Bích Liễu

Thương Về Vùng Hoả Tuyến – Bích Liễu

Preview YouTube video Bải Thơ Hoa Đào – Nguyên Quang

Bải Thơ Hoa Đào – Nguyên Quang

Preview YouTube video Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương – Tuyết Muối

Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương – Tuyết Muối

Preview YouTube video Trả Lại Cho Dân – Hợp Ca ĐLHH

Trả Lại Cho Dân – Hợp Ca ĐLHH

Preview YouTube video Việt Nam Việt Nam – Hợp Ca ĐLHH

Việt Nam Việt Nam – Hợp Ca ĐLHH

Preview YouTube video MC TyTy giới thiệu Ban Điều Hành nhóm ĐLHH

MC TyTy giới thiệu Ban Điều Hành nhóm ĐLHH

Preview YouTube video Thương Về Miền Đất Lành – Nhi Thất

Thương Về Miền Đất Lành – Nhi Thất

Preview YouTube video Thành Phố Buổn – Hoàng Hải

Thành Phố Buổn – Hoàng Hải

Preview YouTube video ĐàLạt Tự Tình – Quang Anh

ĐàLạt Tự Tình – Quang Anh

Preview YouTube video Ai Lên Xứ Hoa Đào – Tuyết Muối

Ai Lên Xứ Hoa Đào – Tuyết Muối

Preview YouTube video Nhớ Về ĐàLạt – Nguyên Huệ

Nhớ Về ĐàLạt – Nguyên Huệ

Preview YouTube video Chuyện Tình Mimosa – Nguyên Quang

Chuyện Tình Mimosa – Nguyên Quang

Preview YouTube video ĐàLạt Hoàng Hôn – Bích Liễu

ĐàLạt Hoàng Hôn – Bích Liễu

Preview YouTube video ĐàLạt Trong Niềm Nhớ – TyTy

ĐàLạt Trong Niềm Nhớ – TyTy

Preview YouTube video Mấy Dặm Sơn Khê – Nguyễn Thiệu

Mấy Dặm Sơn Khê – Nguyễn Thiệu

Preview YouTube video Hoài Thu – Duy Minh

Hoài Thu – Duy Minh

Preview YouTube video Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang – Anh Bảo

Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang – Anh Bảo

Preview YouTube video Giã Từ ĐàLạt – Nguyễn Trọng

Giã Từ ĐàLạt – Nguyễn Trọng

Preview YouTube video ĐàLạt Mộng Mơ – Lê Dung

ĐàLạt Mộng Mơ – Lê Dung

Preview YouTube video Gợi Giấc 8Mơ Xưa – Trần Thế

Gợi Giấc 8Mơ Xưa – Trần Thế

Preview YouTube video Tôi Vẫn Mơ Một Ngày Về – Lê Thanh

Tôi Vẫn Mơ Một Ngày Về – Lê Thanh

Preview YouTube video Saigon Kỷ Niệm – Lê San

Saigon Kỷ Niệm – Lê San

Preview YouTube video Qui Nhơn Đôi Mắt Người Xưa – Thanh Tâm

Qui Nhơn Đôi Mắt Người Xưa – Thanh Tâm

Preview YouTube video Nỗi Lòng Người Đi – Lê Tấn Trạng

Nỗi Lòng Người Đi – Lê Tấn Trạng

Preview YouTube video Bên Bờ Đại Dương – Nguyễn Tâm (Thomas)

Bên Bờ Đại Dương – Nguyễn Tâm (Thomas)

Preview YouTube video Phiến Đá Sầu – Jeannie Mai

Phiến Đá Sầu – Jeannie Mai

Preview YouTube video Đường Xưa Lối Cũ – Kim Anh

Đường Xưa Lối Cũ – Kim Anh

Preview YouTube video Trăng Tàn Trên Hè Phố – Hoài Hương

Trăng Tàn Trên Hè Phố – Hoài Hương