Văn nghệ Địa Phương – Quen Nhau Trên Đường Về – Tiếng hát Miển Trung

Văn Nghệ Địa Phương

 

Tiếng hát: Cô Miền Trung

*Quen Nhau Trên Đường Về 

Nhạc : Thăng Long và Đức Nội