Văn NGhệ Địa Phương – Thuở Ấy Có Em- Tony

Nhạc Cuối Tuần

Văn Nghệ San Diego

 Thuở Ấy Có em

Nhạc Huỳnh Anh

 Ca Sĩ: Tony