Văn Nghệ Địa Phương – Tiếng hát Ngọc Tuyến

  

Văn Nghệ Địa Phương – Tiếng hát Ngọc Tuyến

Bài hát : Muà Xuân Gởi Em – Nhạc : Minh Kỳ-Lê Dinh

 

https://youtu.be/ODLMO5682io

Bài hát: Mùa Xuân Gởi Em
Sáng tác: Minh Kỳ – Lê Dinh