Văn Nghệ Địa Phương – Tiếng hát Ngọc Tuyến – Có Nhau Trong Đời

Văn Nghệ Địa Phương

 

Bài hát Có Nhau Trong Đời

Nhạc Kim Dung – Hòa Âm Quốc Toản

Ca sĩ : Ngọc Tuyến