Văn Nghệ Địa Phương: Tiếng Hát Ngọc Tuyến và Ngọc Lan

Văn Nghệ Địa Phương :

Tiếng hát Ngọc Tuyến và Ngọc Lan

 1/-Mấy Độ Thu Về –

Nhạc :Minh Kỳ-HoaiLinh

– Hòa âm: Quốc Toản – Ca sĩ : Ngọc Tuyến

Video:

2/- Gọi Người Yêu Dấu

Nhạc: Vũ Đức Nghiêm

Hòa Âm: Quốc Toản 

Ca sĩ: Ngọc Lan

Video