Văn Nghệ Địa Phương: Tiếng hát Ngọc Tuyến và Ngọc Lan

Văn NGhệ Cuối Tuần :

Tiếng Hát Ngọc Tuyến và Ngọc Lan

 

1/-Anh Về Với Em

– Nhạc: Trần Thiện Thanh

– Ca sĩ: Ngọc Lan -Hòa Quốc Toản.

Video

 

2/- Người  Yêu Của Lính

– Nhạc: Trần Thiện Thanh

– Hòa Âm Quốc Toản

Ca sĩ : Ngọc Tuyến

Video: