Văn Nghệ Giải Trí Cuối Tuần :Một Mai Em Đi- Trường Sa – Hổ Hoàng Yến

Văn Nghệ Giải Trí :

Một Mai Em Đi

 Nhạc :Trường Sa- Ca sĩ: Hồ Hoàng Yến