Văn Nghệ Hương Xa – Các Sáng Tác cuả Nhà Thơ- Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần Hawaii

(Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần )

Văn nghệ Hương Xa Cuối Tuần: Mừng Chuá Giáng sinh và Mừng Xuân- trích từ CD 4. Hương Vị Tình Yêu.

Các Sáng tác cuả: Nhà Thơ- Nhạc Sĩ: Lịch Đường Trần

Các Văn nghệ Sĩ: nhóm Sao Biển – Với phần  diễn Ngâm: Thùy Dương

 

1-Bài hát Kính Mừng Thiên Chuá Giáng Sinh- Thơ Nhạc Lịch Đường Trần – Diễn Ngâm Thuỳ Dương.

 

2-Bài hát Chúc Xuân – Nhạc :Lịch Đường Trần – Ngâm thơ Thuỳ Dương

 

3- Hương Xuân- Nhạc Lịch Đường trần – Ngâm thơ : Thuỳ Dương

 

4- Hawaii – Nhạc Lịch Đường Trần – Ngâm thơ Thuỳ Dương