Văn Nghệ Hương Xa- Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần Hawaii

 

(nhạc sĩ Lịch Đường Trần )

Văn Nghệ Cuối Tuần Hương Xa, với Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần tại  Hawaii

Với các Ca Sĩ : Anh Thư – Nhóm cát Trắng – Khánh Linh- Và Lê Phương Thúy

 

Bài hát : Hawaii – Nhạc : Lịch Đường Trần – Ca sĩ Anh Thư

Bài Hát  Chúc Xuân – Nhạc Lịch Đường Trần – Ca sĩ : Khánh Linh

-Hương Xuân – Nhạc : Lịch Đường Trần – Ca sĩ : Anh Thư

-Muà Xuân Trở lại – Nhạc Lịch Đường Trần – Ca sĩ : Nhóm cát Trắng hợp ca

Muà Xuân Hoa Nở – Nhạc : Lịch Đường Trần – Ca Sĩ: Lê Phương Thúy