Văn Nghê Hương Xa – Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần và nhà thơ Phong Trần

Văn Nghệ Hương Xa- Nhạc Sĩ Lịch Đường Trần và nhà thơ Phong Trần

 Các Ca sĩ : Keny Nguyên -Minh Khoa – Tuấn Công – Huy Hoàng

 

 

 

1–Giả Vờ- Thơ Phong Trần -Nhạc Lịch ĐườngTrần – Ca sĩ  Minh Khoa

2-Gánh Tình – Thơ Phong Trần – Nhạc Lich Đường Trần – Ca sĩ :Tuấn Công

3-Ta Cũng Yêu Người – Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần – Ca sĩ :  Huy Hoàng

4-VẾT RÁT TUỔI THƠ-THƠ PHONG TRẦN – NHẠC lỊCH ĐƯỜNG TRẦN – CA SĨ Kenny Nguyễn