Văn Nghệ Phương Cuối Tuần- Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần

Văn Nghệ Cuối Tuần : ngày 10-2-18

 

Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần

Các Ca sĩ : Khánh Linh- Huy Hoàng -Quang Minh- Tuấn Công

 

1-Tiếng Ca Và Nước Mắt – Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần – Ca sĩ : Quang Minh

 

2-Lời Tình Đẹp Nhất – Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần – Ca sĩ:Tuấn Công.

 

3-Em Và cái Chết – Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần- Ca si: Khánh Linh

 

4-Chút Nắng Anh Cho Em- Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đương Trần – Ca sĩ Huy Hoàng.