Văn Nghệ Phương Xa- Chỉ là Phù Dung và Nghe Tiếng Chiều Rơi

Văn nghệ Phương Xa:

Bài 1: Chỉ Là Phù Vân

Sáng tác : Kim Dung

Trình bày: Kim Dung – Minh Nguyễn

Bài 2: Nghe Tiếng Chiều Rơi

Sáng tác : Kim Dung

Trình bày: Hướng Dương

             “Em về phố đã lên đèn
       Yêu thương để lại muộn phiền mang theo
                  Dốc tình sao quá cheo leo
      Em lần đi mãi vẫn neo bên đời
                  Kim Dung”