Văn Nghệ Phương Xa – Có Chăng Tình Yêu -Kim Dung

Văn Nghệ Phương Xa

 

 

Có Chăng Tình Yêu

-Nhạc Kim Dung

– Hát và Hoà Âm : Nguyễn Hào Kiệt