Văn Nghệ Phương Xa- Nhạc Sĩ Kim Dung

Văn Nghệ Phương Xa

Mong Manh Đường Trần

Nhạc :Kim Dung – Ca Sĩ: Ngọc Minh –Hoà Âm : Đăng Lâm Nguyễn

(audio)

(Hình chỉ minh hoạ)

(Video)

(Hình chỉ minh hoạ)