Văn nghê Phương Xa- Sáng Tác Cuả Kim Dung

Văn Nghệ  Phương Xa Cuối Tuần

 

 

  Bài hát :Chỉ Là Mông. 

Sáng tác: Kim Dung

Tiếng hát : Thu Hoài

Hòa âm: Tương  Nhuệ

 

 Bài hát : Thôi Nhé Anh

Sáng tác: Kim Dung

Tiếng hát: Thu Hoài

Hòa âm: Nguyễn Hào Kiệt