Văn Nghệ Phương Xa – Song ca- Tiếng hát Ngọc Linh

Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh – các bài hát Song ca .

1/- Tình Đời ( Duyên Kiếp Cầm Ca )  – Nhạc :Vũ Chương và Minh Kỳ – Ca sĩ Ngọc Linh ( song ca)

Ca Sĩ Ngọc Linh
Tình Đời

2/-  Anh Hãy Về Đi -Nhạc Mộng Long – Ca sĩ Ngọc Linh (song Ca)

 

Anh Hãy Vể Đi

3/-Thề Non Hẹn Biển -Nhạc Đài Phương Trang – Ca sĩ : Ngọc Linh (song Ca)

Thề Non Hẹn Biển

4/- Bài ca Kỹ Niệm -Nhạc Bằng Giang và Tú Nhi – Ca sĩ : Ngọc Linh (Song Ca)

Bài Ca Kỹ Niệm

5/- Đoạn Cuối Tình yêu – Nhạc :Tú Nhi – Ca sĩ Trường Vũ – Ngọc Linh 

 

 

Đoạn Cuối Tình Yêu