Văn Nghệ Phương Xa – Tân Cổ Giao Duyên: Song Ca Ngọc Linh

Văn Nghệ Phương Xa

 

– Tân Cổ Giao Duyên: Song Ca Ngọc Linh

1/-Biển Mặn Tình Anh

-Nhạc – Phương Thanh

Ca sĩ : Ngọc Linh- Hồ Minh Đường 

2/-

Tân cổ Nhớ người yêu (với Jimmy Trần)

( nhạc Hoàng Hoa & Thảo Trang

– cổ nhạc Loan Thảo 

Ca sĩ : Ngọc Linh

3/-Trả Anh Về 

 

Tác Giả Lý Bông Dừa

Ca sĩ Ngọc Linh

4/-Mấy Nhịp Cầu Tre

 

Nhạc: Hoàng Thi Thơ

Ca sĩ Ngọc Linh

5/- Tân Cổ Giao Duyên :

 

Tình Chỉ Đẹp

Nhạc: Thủy Tiên

Ca si: Jimmy Trần – Ngọc Linh

 Cổ Nhạc : Không rõ tác giả

6/- Tân Cổ : Sầu Tím Thiệp Hồng

 

Nhạc Minh Kỳ-Hoài Linh

Cổ Nhạc: Hoàng Xuân Việt

Ca sĩ: Ngọc Linh – Bùi Trung Đăng

7/- Cổ Nhạc : Đêm vắng Trông Chồng 

Nhạc: Nguyễn Hữu Nghĩa

Ca sĩ: Ngọc Linh