Văn Nghệ Phương Xa -Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần

Giải Trí Cuối Tuần

Văn NGhệ Phương Xa

 

Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần

Bài Hát Ngở Tường Gần Anh

Ca sĩ : Cẩm Tú 

 

 

Bài hát Ôi ! Tình Yêu Kỳ Lạ

Thơ: Phong Trần

Nhạc Lịch Đường Trần

Ca sĩ : Cẩm Tú

 

Bài Hát Hồn Em Hoá Bướm 2

Thơ: Phong Trần

Nhạc: Lịch Đường Trần

Ca sĩ: Khánh Linh