Văn nghệ Phương Xa – Thơ Phong Trần -Nhạc Lịch Đường Trần

 Văn Nghệ Phương Xa

– Thơ Phong Trần -Nhạc: Lịch Đường Trần-

Với Tiếng hát : Huy Hoàng và Tuấn Công

Trích từ CD 8 của nhạc sĩ Lịch Đường Trần Hawaii

 

4- Chút Nắng Ấm Cho Em – Thơ Phong Trần – Nhạc Lịch Đường Trần

 Ca sĩ : Huy Hoàng

 

5/-Một Thoáng Yêu Người – Thơ Phong Trần – Nhạc: Lịch Đường Trần- Ca sị: Huy Hoàng 

6/-Cô Bé nhân Hậu -thơ: Phong Trần – Nhạc Lich Đường trần

Ca sĩ :Huy Hoàng

7/- Đôi Bạn Nghèo – Thơ: Phong Trần – Nhạc: Lịch Đường Trần 

Ca sĩ: Tuấn Công