Văn Nghệ Phương Xa- Tiếng hát Ngọc linh

Văn nghệ Cuối Tuần : Tiếng hát Ngọc Linh

\

1- Mưa Rừng – Nhạc: Huỳnh Anh Ca sĩ Ngọc Linh

2-Sau lần Gối Mõi – Nhạc: Trúc Phương – Ca sĩ : Ngọc Linh