Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng Hát Ngọc Linh

Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng Hát Ngọc Linh

1-Biển Mặn- Nhạc: Trần Thiện Thanh

Ca sĩ : Ngọc Linh

 

2- Mười Sáu Trăng Tròn- Nhạc: Trần Thiện Thanh

Ca sĩ : Ngọc Linh

3/- Thao Thức Vì anh- Nhạc :Lam Phương

Ca sĩ: Ngọc Linh