Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát: Ngọc Linh

Văn Nghệ Phương Xa 

Tiếng hát: Ngọc Linh

 

(hình Hà Tiên)

 1/- Yêu dấu Hà Tiên – Nhạc Thanh Sơn – Ca sĩ: Ngọc Linh

2/- Viêt Thư Tình- Nhạc : Trúc Phương- Ca sĩ: Ngọc Linh

3/- Chuyến Đi Về Sáng – Nhạc : Trần Thiện Thanh và Mạnh Phát – Ca sĩ : Ngọc :Linh

 

4-Bóng Nhỏ Đường Chiều -Nhạc: Trúc Phương- Ca sĩ :Ngọc Linh

5/- Chờ Người – Nhạc: Khánh Băng- Ca sĩ : Ngọc Linh

6/- Tình Đời – Nhạc : Vũ Chương -Ca sĩ : Ngọc Linh

 

7-Hạ Thương -Nhạc :Hàn Châu-Thanh Phương – Ca sĩ : Ngọc Linh

 

8-Ga Chiều -Nhạc :Lê Dinh – Ca sị: Ngọc Linh

 

9-Hái Trộm Hoa Rừng – Nhạc : Hàn Châu – Ca sĩ: Ngọc Linh

 

 

 

10-Nó Và Tội – Nhạc :Song Ngọc -Vọng Châu-Ca sĩ: Ngọc Linh