Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh – 3 bài ca cổ nhạc về” Mẹ mùa Vu Lan báo hiếu”

Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh – 3 bài cổ nhạc về “”Mẹ”

Ngọc LInh

1/- Nhớ Mẹ- Cổ nhạc: Thạch Hà – ca sĩ Ngọc Linh

Nhớ Mẹ

2/- Vu Lan Nhớ Mẹ- Cổ Nhạc: Trương Minh Diệp- Ca sĩ :Ngọc Linh

Vu Lan Nhớ Mẹ

3/- Hình Bóng Mẹ Hiền – Cổ Nhạc: Hoài Phong – Ca sĩ: Ngọc Linh

Hình Bóng Mẹ Hiền