Văn Nghệ Phương Xa- Tiếng hát Ngọc Linh

Giải trí Cuối Tuần- Văn nghệ Phương Xa

Tiếng hát Ngọc Linh

 

 1-/Chỉ có bạn bè thôi

Nhạc :Lâm Hoàng- Ca sĩ: NGọc Linh

 

2/-Cát Bụi Cuộc Đời- Nhạc: Hà Sơn – Ca sị : Ngọc Linh

 

3/- Sao Chưa Thấy Hồi Âm – Nhạc Châu Kỳ – Ca sĩ Ngọc Linh