Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh

Văn Nghệ Phương Xa 

 

1/- Vòng tay Chờ Đợi -Nhạc Lam Phương 

Ca sĩ Ngọc Linh

 

2/-Mười Ba Tuổii Lính – Nhạc: Minh Kỳ -Lê Dinh

Ca sĩ: Ngọc Linh

 

3/- Qua Cơn Mê – Nhạc Trịnh Lâm Ngân 

Ca Sĩ: Ngọc Linh

188 Love Wallpapers By Twalls