Văn Nghệ Phương Xa : Tiếng Hát Ngọc Linh

Văn Nghệ Phương Xa :

Tiếng Hát Ngọc Linh

1-Ngợi Ca Quê Hương -Nhạc: Thanh Sơn

Ca sĩ: Ngọc Linh

 

 

2/- Áo Mới Cà Mau-Nhạc Thanh Sơn 

 

 

Ca sĩ: Ngọc Linh

 

3/-Đừng Xa Em Đêm Nay

 

 

Nhạc: Đức Huy

Ca sĩ : Ngọc Linh